Om oss

Våra medlemmar finns över hela landet. Vi är vanliga och ovanliga, unga och gamla, men gemensamt för oss alla är att vi avstår från alkohol och andra droger.

Verksamhet

Vårt mål är att det ska finnas verksamhet, öppen för alla. Vårt mål är att utmana alkoholnormen i samhället.

Familjeverksamhet med barn, vuxna och äldre som gör någonting tillsammans.
Kulturaktiviteter såsom sång, dans, teater, bildning, friluftsliv, idrott, debatt, internationellt engagemang.
Listan på aktiviteter kan bli lång, det finns ingen standardverksamhet, utan den varierar utifrån lokala förutsättningar och intressen. Gemenskap och innehåll utformar vi tillsammans.

Även du som inte har möjlighet att vara aktiv är välkommen. Ditt medlemskap är ett stöd för oss och vi kan ge dig aktuell information genom vår tidning Accent. Varje ny medlem tillför dessutom något nytt, nya idéer som för rörelsen vidare.

Alkohol och narkotika utgör hinder för utveckling, både för den enskilde människan och samhället i sin helhet. Därför har vi tagit ställning för personlig nykterhet.

Våra grundsatser bygger på ett samhälle där alla människor har lika rätt till frihet, personlig utveckling och lycka. Tillsammans arbetar vi för våra idéer. Genom samarbete med andra människor – i alla åldrar – växer vi som individer.

För att lära om IOGT-NTO:s historia  gå till IOGT-NTO:s centrala hemsida:
http://iogt.se/om-iogt-nto/iogt-ntos-historia/

Grundsatser

IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse. Rörelsen bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen samlas människor som tagit ställning för personlig nykterhet och som delar viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor.

I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:

Demokrati

Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar för ett demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för personlig utveckling, frihet och delaktighet. Inom IOGT-NTO-rörelsen har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.

Solidaritet

Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl idag som för framtida generationer. En värld där alla får ta del av välfärd och trygghet är en förutsättning för personlig utveckling och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi bygga gemenskap på jämlik grund – lokalt, nationellt och globalt.

Nykterhet

I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt från alkohol och andra droger eftersom dessa utgör en belastning för såväl enskilda människor som för samhället i stort och är ett hinder för mänsklig utveckling. Genom vårt ställningstagande för personlig nykterhet och vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen. Vi inspirerar människor till ett nyktert liv.

Medlemslöfte

Som medlem i IOGT-NTO lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att ej använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande effekt.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00