Historia

Godtemplarorden i Arboga.

Godtemplarorden kom till Arboga i oktober månad 1879. Det var den andra logen (föreningen) i Sverige. Logen hade sina möten i en Baptistkyrka de första åren. Logen var livaktig och medlemmarna insåg att man behövde en egen lokal.

Byggnationerna startade och en av logens medlemmar var byggmästare; han var ansvarig för byggnationen. Logen förvärvade tomten och timret som skulle användas flottades på ån och arbetet kunde börja. Lokalen stod klar i oktober månad 1881.
Logens medlemmar gick i procession, med en blåsorkester från Baptistkyrkan till lokalen, den första profana samlingslokalen i Sverige.

Lokalen var till en början endast fram till scenkanten, tillbyggnaden gjordes de första årtiondena på 1900- talet.
Lokalen användes först och främst för föreningens egen verksamhet, men ganska snart började man kursverksamhet, framförallt för utbildning av de egna medlemmarna.
Föreningen har en stor skatt då man har samtliga protokoll samlade från starten till dags dato, alla numrerade i löpande följd.
Lokalen har naturligtvis reparerats och underhållits, den sista stora reparationen gjordes 1981 till 100-års dagen.

Lokalen används idag till mötesverksamhet, men också för uthyrning till andra föreningar, organisationer och företag.
Lokalen kan hyras för dop, födelsedagar och minnesstunder.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00